Mahdollisuudet

Dynamics 365 Business Central on Microsoftin alustalla oleva sovellussarja, joka luo kokonaisvaltaisen katsauksen yrityksen keskeisistä liiketoimintaprosesseista. Dynamics 365 Business Central liittää toisiinsa nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän ja Dynamics NAVin sekä integroi sen Office365 -toimistopakettiin ja Microsoft Azureen. NAV365 on kokonaan vuokra- ja pilvisovellus.

KASSAVIRTOJEN HALLINTA

 • Kassavirtaennuste
 • Käteisvarojen hallinta
 • Pankkitilien hallinta

VARASTOJEN HALLINTA

 • Nimikerekisteri
 • Korvaavat tuotteet
 • Varastoarvo nolla -tuotteet
 • Varastosijainnit
 • Ristiviittaukset
 • Tuotteiden analyysit
 • Inventaario
 • Erät, sarjanumerot ja vanhenemispäivämäärät
 • Varastojen suunnittelu

LIIKETOIMINTA-ANALYYSI

 • Valmiit PowerBI-raportit
 • Valmis tietovarastosovellus
 • Päätöksentekometodiikka huomioiden
 • Mahdollisuus tehdä asiakaskohtaisia raportteja

RAHOITUSJOHTAMINEN

 • Dimensiot eli kustannuspaikat
 • Menojen jaksottaminen
 • Ulkomaanvaluuttojen käyttö, automaattinen valuuttakurssien tuonti
 • Budjetointi
 • Tilianalyysit Kp-raporttien laadintaa varten
 • Intrastat-raportti
 • Arvonlisäveroilmoitus
 • Maksumuistutukset ja viivästyslaskut
 • Konsolidointi

OSTOHALLINTA

 • Ostotarjoukset-tilaukset-laskut-hyvityslaskut
 • Ostohenkilöiden nimeäminen
 • Ostopalautukset
 • Toimittajan nimikenumerot
 • Toimittajarekisteri
 • Tietojen keskittäminen pakkausverolaskentaa varten
 • Ostolaskujen hyväksyntä
 • Ostolaskujen vahvistuskierrokset
 • SEPA-maksut
 • Myyntisaamiset ja ostovirrat

MYYNTIHALLINTA

 • Myyntitarjoukset-tilaukset-laskut-hyvityslaskut-pro forma-laskut
 • Ennakkolaskut
 • Myyntihenkilöiden nimeäminen
 • Asiakasrekisteri
 • Myyntisopimukset eli asiakaskohtaiset hinnat
 • Vaihtoehtoiset toimitusosoitteet
 • Myyntipalautukset
 • Asiakkaiden ja asiakirjojen hallinta suoraan Outlookista käsin
 • Myyntireskontran viitesuoritukset
 • Rahtikulujen vyörytys nimikekustannukseen

KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTA

 • Käyttöomaisuus
 • Käyttöomaisuuden sijainti ja vastuuhenkilöt
 • Käyttöomaisuuden vakuutus ja huolto

PROJEKTINHALLINTA

 • Projektin budjetointi
 • Projektin raportointi
 • KET-laskenta
 • Resurssien suunnittelu
 • Työtehtävien kirjaaminen

KONTAKTIEN HALLINTA JA MARKKINOINTI

 • Asiakastietokanta
 • Asiakastietojen kysely kaupparekisteristä
 • Asiakkaan ja tavarantoimittajan yhteystiedot
 • Kampanjoiden suunnittelu ja hallinta
 • Myyntimahdollisuuksien hallinta